Bảng giá

SV1

4.990.000 VNĐ

5 – 10 trang

“Phôi bài” vừa đủ tiêu chuẩn qua môn

Có thể mở rộng phát triển thêm

SV2

9.990.000 VNĐ

10- 15 trang 

Điểm số cam kết trên mức khá

Cam kết chỉnh sửa một số yêu cầu của GVHD

Được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc

SV3

14.990.000 VNĐ

15 – 20 trang

Điểm số cam kết từ 9 đến 10

Cam kết chỉnh sửa bài theo yêu cầu của GVHD cho đến khi ưng ý

Được hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc 24/7

* Giá trên áp dụng cho đề tài do chúng tôi cung cấp, nếu người mua yêu cầu đề tài của riêng mình, giá cả sẽ thay đổi

* Một trang khoảng 800 chữ với fomat tiêu chuẩn sau: kiểu chữ Times New Roman + cỡ chữ 12 px + cách dòng tại 1.15 px + canh các lề tại 2 cm

CH1

14.990.000 VNĐ

10-15 trang

Đề tài và mô hình hồi quy đơn giản, dễ bảo vệ, phù hợp với học viên cần qua môn

Điểm số cam kết trên mức trung bình

Cam kết chỉnh sửa một số yêu cầu của GVHD

CH2

19.990.000 VNĐ

15- 25 trang

Điểm số cam kết trên mức khá

Cam kết chỉnh sửa bài theo yêu cầu của GVHD cho đến khi ưng ý

Được hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc 24/7

CH3

29.990.000 VNĐ

25 – 30 trang

Đề tài chọn lọc, mô hình nâng cao

Điểm số cam kết từ 9 đến 10

Cam kết chỉnh sửa bài theo yêu cầu của GVHD cho đến khi ưng ý

Được hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc 24/7

* Giá trên áp dụng cho đề tài do chúng tôi cung cấp, nếu người mua yêu cầu đề tài của riêng mình, giá cả sẽ thay đổi

* Một trang khoảng 800 chữ với fomat tiêu chuẩn sau: kiểu chữ Times New Roman + cỡ chữ 12 px + cách dòng tại 1.15 px + canh các lề tại 2 cm

Đặt câu hỏi

0764.437.036